(+994 12) 434 74 68

Geodetic and Topographic survey

GPS RTK (Real Time Kinematics) and S6 tachymeter enable to fulfill the following tasks:

  • Establishment of topographic base
  • Topographic survey
  • Flagging of facilities and linear objects
  • In-situ testing

Topographic and geodetic works deploy GPS RTK in areas without any facilities or biuldings, while in areas of dense settlements the tachymeter is widely used. GPS measurments are managed by a single interface. Data are processed and interpreted by Survey controller and Geomatics OfficeTM software.

Bathymetric survey employs "ODOM ECHOTRACK DF 3200 MKII" type echosounder and allows measure sea depths to 1500 meters.

CM-2 hidrolokatoru vasitəsilə hidrotexniki qurğuların layihələndirilmə və tikintisi üçün dəniz dibi relyefin dəqiq şəklinin çəkilməsi, ərazidə olan sualtı obyektlərin və kommunikasiya xətlərinin faktiki yerinin təyini məqsədilə aparılır.