BAKI METROPOLİTENİ

Baku, Azerbaijan

Yer: Bakı, Azərbaycan

Sifarişçi: Socar Fugro

-       Mühəndis – geoloji axtarış işləri, Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, Çöl – sahə sınaqları, Pressuremetr testləri,

İl:  2013

Layihələr