XİDMƏTLƏRİMİZ

Mədən Qazması

Yerüstü buruq qazma işlərində 350 - 900, yeraltı buruq qazma işləri üçün isə 00 - 3600 təşkil edir.

Ətraflı

Geofiziki Tədqiqatlar

Süxurların geoloji quruluşunu öyrənmək və hər hansısa bir dəyişilmə vəya anomaliya olub-olmadığını müəyyən etmək

Ətraflı

Hidrogeoloji Tədqiqatlar

Ərazinin hidrogeoloji xəritəsini tərtib etmək və hidrogeoloji vəziyyəti qiymətləndirmək üçün tədqiqatlar;

Ətraflı

Ekoloji Tədqiqatlar

Quyular qazılaraq yerin müxtəlif qatlarından torpaq nümunələri götürülərək kimyəvi analizlər üçün laboratoriyaya göndərilir

Ətraflı

Dəniz (göllərdə) Mühəndisi Geotexniki Tədqiqatlar

Məqsədimiz dənizdə geotexniki xidmətlərin təminatı üzrə aparıcı rol oynamaqdır.

Ətraflı

Quruda Mühəndisi Geoloji Tədqiqat İşləri

Sahədə aparılan sınaqlar, yeraltından götürülmüş torpaq nümunələri və bu nümunələrin laboratoriyada sınaqdan keçirilməsi

Ətraflı

Laboratoriya Servisi

Laboratoriyamız torpağın, suyun, dəniz suyunun və çöküntülərin ASTM, BS və GOST standartalarına uyğun olaraq tədqiqatını və sınağını yüksək profesionallıqla həyata keçirir.

Ətraflı

Konsultinq Xidməti

Layihənin idarə olunması Konsultantlığı

Ətraflı

Topoqrafik Tədqiqatlar

Leica TC06 taxometi və, Leica NA724 levelling cihazından istifadə edərək müştərilərimizə sərfəli qiymətə, dəqiq və ətraflı məlumat çatdırmaq üçün Topoqrafik Tədqiqatlar həyata keçiririk

Ətraflı

QAZMA

Qazma - müxtəlif növ süxurlarda quyuların qazılması prosesidir . Qazma prosesi dağ-mədən, tikinti, içməli su, neft və qaz yataqlarının kəşfiyyatı daxil olmaqla müxtəlif sahələrdə tətbiq olunur.

Ətraflı