Hidrogeoloji Tədqiqatlar

GeoEngineering şirkəti ərazinin hidrogeoloji xəritəsini tərtib etmək və hidrogeoloji vəziyyəti qiymətləndirmək üçün tədqiqatlar aparır.

Hidrogeoloji tədqiqatlarımıza bunlar daxildir:


·         Yeraltı su yataqlarının tədqiqatı və idarə olunması

·         Su ehtiyatlarının idarə olunması

·         Akiferlərin xəritəsinin və modelinin tərtib olunması

·         Yeraltı suların monitorinqi

·         Akifer tədqiqatları

·         Buruq quyularının vəziyyətinin dəyərləndirilməsi

·         Yeraltı su ehtiyatının süni doldurulması

·         Yeraltı suların keyfiyyətinin dəyərləndirilməsi

·         Yeraltı su abstraksiyası nümunələrinin müəyyənləşdirilməsi

·         Quyuların sıxlığı və s.

Kataloqu yüklə