Geofiziki Tədqiqatlar

GeoEngineering şirkəti süxurların geoloji quruluşunu öyrənmək və hər hansısa bir dəyişilmə və ya anomaliya olub-olmadığını müəyyən etmək kimi bir sıra xidmətlər göstərmək potensialına malikdir. Mütəxəssislərimiz müxtəlif geofiziki metodlardan istifadə edərək, məlumatlar tərtib edib, toplayıb və təsnif etdikdən sonra bu məlumatları  bir çox məqsədlər üçün istifadə edirlər.

GeoEngineering şirkətinin mütəxəssis tədqiqatçı heyəti bu və bu kimi ən son geofiziki üsullardan istifadə edir:

Kataloqu yüklə

 • Səth Dalğalarının Çoxkanallı Təhlili

  Səth dalğalarının çoxkanallı təhlili (MASW) müxtəlif növ geotexniki mühəndislik layihələri üçün 1-D, 2-D, and 3-D formatında torpağın sərtliyini ölçən seysmik tətqiqat metodudur. Səth dalğalarının çoxkanallı təhlili müxtəlif seysmik mənbələrdən, məsələn ağır çəkic zərbəsindən yaranan seysmik səth dalğalarını ölçür və bu səth dalğalarının yayılma sürətini təhlil edir.

 • Georadar Tədqiqatları

  Biz yeraltı boru, tikili, dirək və baca kimi məlum və naməlum  kommunal qurğuların yerinin təyin olunması və planlaşdırılması üzrə Georadarla yeraltı tədqiqat təklif edirik. Topoqraflar  bütün yeraltı tədqiqat işlərini  həm Georadar qurğusu , həm də  Qlobal Mövqetəyinetmə (GPS) sistemi cihazından istifadə etməklə həyata keçirirlər. İlk olaraq hər 5 metr intervaldan bir ətraflı məlumat götürülür, daha sonra peşəkar geofiziklər ölçü məlumatlarını qiymətləndirirlər. İnfrastrukturların mövcud olduğu ərazilərdə 2.5 m və 1.0 m kimi qısa intervallar da eyni prosedur əsasında yoxlanılır. Bütün tədqiqat işləri həm fiqur, həm də CAD  formatında göstərilir.

 • Qruntun Elektrik Müqaviməti Testi

  Qruntun elektrik müqaviməti testi  torpağın məhsuldarlığını müəyyənləşdirmək  üçün  torpağın həcminin ölçülməsidir. Biz müştərilərimizə sərfəli qiymətlərlə dəqiq və yüksək səmərəli elektrik müqaviməti üzrə yoxlama xidmətləri təklif edirik.

 • Torpağın Keçiricilik Testi

  Geoengineering  ASTM (Materiallar və Testlər üzrə Amerika Cəmiyyəti) D5334- Torpaq və yumşaq qayanın termal keçiriciliyinin müəyyənləşdirilməsi üzrə standard test metoduna əsasən torpağın keçiricilik testlərini təklif edir.

 • Crosshole Tədqiqatları

  GeoEngineering şirkəti ərazi tətqiqatları üçün bölgədəki ən detallı seysmik dalğa sürəti profilini əldə etmək məqsədi ilə Crosshole məlumatlarından istifadə edir. Seysmik Crosshole testi sayəsində dalğanın yayılma sürəti müəyyən edilərək 100-150 metr dərinlikdəki dinamik torpaq parametrləri əldə edilir. Diametri 3-6 inç aralığında olan grouted casing (məsələn PVC) hazırlanmalıdır. Mənbə və Qəbuledici buruq quyuları arasındakı standart səth məsafəsi 5-20 metrdir.

 • Downhole Tədqiqatları

  GeoEngineering şirkəti qazma quyusunun yuxarı hissəsində  mənbəni  yerləşdirməklə və müxtəlif aralıqlarla qazma quyusunda hərəkətetmə vaxtını ölçərək seysmik sürətdəki şaquli dəyişiklikləri ölçmək üçün Downhole seysmik testini həyata keçirir. Bu testi həyata keçirtməkdə məqsəd Poizon sabiti və Yunq modulu kimi elastik süxur xüsusiyyətlərini əldə etməkdir.