BAKI GƏMİQAYIRMA ZAVODU

Baku, Azerbaijan

Yer: Xəzər Dənizi, Azərbaycan

Sifarişçi: Socar Fugro

-      Mühəndis – geoloji axtarış işləri, SPT, Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, Pressuremetr testləri

İl:  2011

Layihələr