HEYDƏR ƏLİYEV adına NEFT EMALI ZAVODUNUN YENİDƏNQURULMASI LAYİHƏSİ

Baku, Azerbaijan

Yer: Bakı, Azərbaycan

Sifarişçilər: Tecnicas Reunidas, Maire Tecnimont

Qazma: 9146 m

CPT: 549 m

SPT: 4400

-       Çöl sahə sınaqları, Geofiziki sınaqlar, Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, Fiziki, mexaniki və kimyəvi xüsusiyyətlərin təyini

-       Ətraf Mühit Tədqiqatları

-       Topoqrafiya Tədqiqatları

İl:  2018 


Layihələr