SOCAR AZƏRKİMYA LAYİHƏSİ

Sumgait, Azerbaijan.

Yer: Sumqayıt, Azərbaycan

Sifarişçi: Caspian Engineering Company

-       Mühəndisi – geotexniki axtarış işləri, In – situ testləri, Crosshole Tədqiqatları

İl:  2017

Layihələr