CEYRANBATAN ULTRAFILTRASİYA TEXNOLOGİYALI SU TƏMİZLƏMƏ ZAVODU

Sumgait, Azerbaijan.

Yer: Sumqayıt, Azərbaycan

Sifarişçi: HIDROLOTUS

-       Geotexniki qazma işləri, Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, SPT, Fiziki, mexaniki xüsusiyyətlərin təyini

İl:  2016

Layihələr