ZEMO OSIAURI-CHUMATELETI YOLUNUN TİKİNTİSİ

Georgia

Yer: Gürcüstan

Sifarişçi: ASTALDI Group

Qazma: 1700 m

-       Qaya və süxur nümunələrinin götürülməsi, SPT, Fiziki, mexaniki xüsusiyyətlərin təyini

-       Geofiziki Testlər

İl:  2017

Layihələr